بازداشت فعالين احوازى همچنان ادامه دارد

0
1259

سازملن حقوق بشر کوردستان (مروفایتی): نيروهاى اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه،سال جديد 1396 را با موجى از بازداشتها در احواز آغاز كرده است و در اين ميان ده ها تن از فعالان عرب را در فروردين ماه و ارديبهشت ماه سال جارى بازداشت كردند.

در هفته گذشته 17 و 19 ارديبهشت ماه 1396 نيروهاى اطلاعات سپاه چند تن از فعالان اهل سنت در منطقه زرگان شمال شهر احواز را بازداشت كرد. بنا به گزارش فعالان حقوق بشر، اين بازداشتها بدليل برگزارى نماز ميت به سبك اهل سنت بر روى جنازه يك شهروند اهل سنت در منطقه زرگان مى باشد، اين امر باعث خشم نيروهاى بسيج منطقه شده كه در اين ميان نيروهائى از سپاه وبسيج به مراسم فاتحه خوانى هجوم كرده وبا خانواده متوفي درگير مى شوند و بعد از دو روز چند تن از فعالان اهل سنت منطقه زرگان را در منازلشان توسط سپاه بازداشت شدند.

اسامى این بازداشت شدگان که به سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، ارسال شده است به شرح ذيل است:
١-سعيد زرگاني 35 ساله
٢-على زرگانى 27 ساله
٣-مهدى زرگانى 30ساله
٤-حسين مقطاعى(زرگانى) 30ساله
٥- اعتدال مقطاعي (زرگانى) 40ساله

بنا به اين گزارش ديشب 23 ارديبهشت 1396 نيز دو جوان اهل منطقه ملاشيه شهر احواز بنام هاى ميثم خسرجى و رضا زويدات توسط اداره اطلاعات احواز بازداشت شدند. خانواده هاى اين دو جوان از دليل بازداشت و محل نگهدارى فرزندان خود اطلاعى ندارند.

در شهر سوس نيز نيروهاى اداره اطلاعات يك جوان عرب 21 ساله بنام ‘حمود دبي’ را در 5 ارديبهشت ماه جارى بازداشت كرده است و تا كنون خانواده او هيچگونه اطلاعى از سرنوشت وى ندارند.