دو شهروند مهابادی به جمع دستگیریهای اخیر افزوده شدند

0
1326

مروفایتی: بنا به گزارش رسیده به مرفایتی، دو شهروند کورد بنامهای هیوا کیایی و مهدی صلاحی روز یکشنبه 13 فروردین ماه 1396 شمسی، روز پیش از سوی نیروهای امنیتی در مهاباد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

این دو شهروند کورد به اتهام مدیریت یک کانال تلگرامی فعال در زمینه کارگران و کودکان به نام “فریاد خاموش”، بازداشت شده اند و سرنوشت آنها تاکنون نامشخص است.

یک منبع مطلع در این رابطه به مروفایتی گفت: ” هیوا کیایی و مهدی صلاحی، از زمان بازداشت تنها یک بار تماس خیلی کوتاه گرفته‌اند که در بازداشت هستند اما نام نهاد بازداشت کننده و مکان نگهداری‌شان یا علت بازداشت را نگفته اند. تا امروز نیز خانواده‌ها اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت آن‌‌ها نداشته و در نگرانی به سر می‌برند.”

قبلا نیز دو شهروند سقزی بنامهای غریب و کامل شریف‌زاده، ٢ آبان ماه ١٣٩٥، به اتهام فعالیت تبلیغی به نفع یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم ایران از طریق راه اندازی کانال‌های تلگرامی بازداشت و به زندان محکوم شده بودند، که پس از تأیید حکم شان در دادگاه تجدید نظر رژیم در سنندج، به زندان منتقل شده بودند و بعد از دو ماه بازداشت هرکدام با وثیقە ١٢٠ میلیون تومانی از زندان آزاد شدە بودند، به تریب به ٦ ماه و یک سال زندان تعزیری محکوم گردیدند.

طی سال 1395 شمسی، همچنین چهار شهروند سقزی به اتهام “تبلیغات برای احزاب کورد اپوزیسیون”، از طریق راه اندازی گروه و کانال در شبکه اجتماعی تلگرام، از سوی دادگاه انقلاب شهرستان سقز، هر کدام به دو سال و نیم حبس محکوم شدند.

در رای صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهرستان؛ “ناصر رحیمی”، “هیمن حسینی” و “کامل شریف زاده” هرکدام به شش ماه حبس تعزیری و “غریب شریف زاده” به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

پرونده “هیوا دست باز” دیگر فعال تلگرامی، که به همراه افراد نامبرده در آبان ماه سال 1395 شمسی توسط تیم سایبری یکی از نهادهای امنیتی بازداشت و سپس با تودیع وثیقه آزاد شدند، هنوز در دست بررسی می باشد.