دامنه خودکشیها در کوردستان در حال گسترش است/اینبار مریوان

0
787

مروفایتی: بنا به گزارش خبرنگار مروفایتی در مریوان، امروز دوشنبه 23 اسفندماه 1395 شمسی، یک جوان 20 ساله مریوانی اقدام به خودکشی نموده است.

خبرنگار مروفایتی، هویت این جوان 20 ساله مریوانی را آراس ایل بیگی اعلام نموده اسست.

تاکنون علت خودکشی وی نامشخص است.

روز پنج‌شنبە ٧ بهمن‌ماه 1395 شمسی، یک کار گر کورد در بخش “کلاترزان” شهر سنندج، بە زندگی  خود پایان بخشید.

بنا به گزارشات منتشره در فضای مجازی این کارگر کورد “توفیق ملایی” ٤٠ سالە و پدر دو فرزند می باشد.

وی از تریق حلق آویز نمودن خود بە زندگی خود پایان دادە است.

علت خودکشی این کارگر کورد، مشکلات اقتصادی و عدم توانایی تامین زندگی روزمره خانواده اش عنوان شده است.

روز چهارشنبە هفتە گذشتە نیز یک دانشجوی ٢٠ سالە اهل روانسر بە نام “پیام قلعە خانی” خود را حلق‌آویز و بە زندگی خود خاتمە دادە بود.

شب ٢٠ اسفندماه، نیز (شیوا پژدم) فرزند محمد، ١٧ ساله و اهل روستای ساروقامیش بوکان، پس از آنکە  بە منظور ازدواج اجباری از سوی پدرش ناچار بە ترک تحصیل در مقطع پیش دانشگاهی  می‌شود، با خوردن قرص اقدام بە خودکشی نمودە بود.