حکم اعدام دو تن از چهار نفر منتقل شده به سلولهای انفرادی زندان ارومیه به اجرا درآمد

0
967

مروفایتی: سحرگاه امروز سەشنبە ١٠ اسفند‌ماه 1395 شمسی، حکم اعدام دو تن از چهار زندانی منتقل شده به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.

از این چهار تن که دیروز جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده بودند، یک تن بنام  انور ابراهیمی، با کسب رضایت اولیای دم از اعدام نجات یافته است، یک شخص دیگر بنام   مرتضی باقرزاده، به بند مربوطه بازگشت اما بنا بر گزارش هرانا، مشخص نیست رضایت یا مهلت قانونی از اولیای دم کسب کرده است

یکی از اعدام شدگان یک شهروند کورد بنام “افشین شوکتی”، اهل ارومیە اعلام شدە است.

یک شهروند آذری بنام علی ولی زاده نیز که جزء چهار تن منتقل شده بود، بهمراه این شهروند کورد، اعدام شده است.

این چهار تن قبل از ظهر روز دوشنبه 9 اسفندماه 1395 شمسی،  با اتهام قتل جهت اجرای حکم اعدام  به سلول‌های انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بودند.