صدور حکم 5 سال حبس برای یک شهروند سقزی از سوی دادگاه ارومیه

0
728

مروفایتی: غریب عبدی زندانی شهروند اهل سقز از سوی دادگاه انقلاب ارومیە بە تحمل ٥ سال حبس تعزیری محکوم شد.

غریب عبدی زندانی سیاسی  زندان مرکزی ارومیه و اهل شهرستان سقز می باشد که از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «همکاری با گروههای اپوزیسیون کورد مخالف رژیم» به ۵ سال حبس محکوم شده است.

وی در پرونده ای مشترک با حسین دانش پایه دیگر زندانی سیاسی در این زندان به حبس محکوم شده.

قاضی دادگاه علاوه ۵ سال حبس، حکم «یک سال حبس تعلیقی» حسین دانش پایه را علیرغم گذشت دوره اجرایی آن، در حکم جدید خود اجرایی کرده است.

حکم «یک سال حبس» آقای دانش پایه، سال ۹۱ صادر و به مدت دو سال تعلیق شده بود علیرغم گذشت ۴ سال و از دست دادن قابلیت اجرا، اجرایی شده و بر این اساس حکم نامبرده جمعا به شش سال حبس افزایش یافته است.