یک کولبر دیگر کورد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی کشته شد

0
1332

مروفایتی: بنا بر اساس گزارش رسیده به مروفایتی، شب شنبه 6 اسفندماه 1395 شمسی، یک کولبر دیگر کورد اهل پیشرانشهر از سوی نیروهای هنگ مرزی کشته شد.

هویت این شهروند کورد، سلیمان عباسی، اهل پیرانشهر اعلام شده است.

این کولبر کورد که متاهل و دارای سه فرزند می باشد، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی کشته شده است.

کشته شدند مداوم کولبران کورد در نواحی مرزی توسط نیروهای هنگ مرزی و انتظامی در حالیست که طی مدت گذشته این امر نارضایتهای گسترده ای را در بین مردم کوردستان درپی داشته و خواستار متوقف شدن کشتن کولبران کورد می باشند.

بر اساس اخبار منتشره از 40 هزار کولبر کورد تنها ده نفر دارای کارت تردد مرزی می باشند.