اعدام دو شهروند کورد ایلامی به اتهام سیاسی تایید نشده

0
1689

مروفایتی: وبسایت حقوق بشری “هنگاو” گزارش داده است که طی  دی‌ماه 1395 شمسی، دو زندانی اهل ایلام بە نام‌های”حسین صالحی” و “اسحاق صالحی”بە اتهام سیاسی در زندان مرکزی این شهر اعدام شدەاند.

گفته می شود این دو برادر بە اتهام ارتباط با حزب “کوملە” و همچنین قاچاق مواد مخدر بازداشت و بە حکم اعدام محکوم شدە بودند.

وبسایت “هەنگاو”  همچنین اعلام نموده است که تاکنون هیچ کدام از شاخە‌های کوملە ارتباط این دو برادر را با خود تایید نکردە و طی ارتباطی کە این وبسایت با احزابی کە زیر نام کوملە فعالیت می‌کنند داشته است، همگی ارتباط آن دو نفر را با احزابشان رد نمودەاند.