انتقال صابر نادری از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی سنندج

0
903

مروفایتی: صابر نادری شهروند اهل قروه و مدیر شرکت شهیر نرم افزار پویا، پس از ۷۰ روز تحمل سلول انفرادی و بازجویی، از بازداشتگاه اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سنندج به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی به زودی برگزار می شود

همچنانکه در اخبار قبلی مروفایتی آمده بود، حکم حبس مهندس صابر نادری، مدیر شرکت شهیر نرم افزار پویا در شهر قروە که صبح روز یکشنبە ١۴ آذرماە 13955 شمسی از سوی نیروهای امنیتی شهر قروە و با یورش بە منزل مادرش، دستگیر و بازداشت شده بود، افزایش می یابد.

ین خبر، روز چهارشنبه 6 دی ماه 1395 شمسی و طی ملاقات خانواده این شهروند کورد قروه ای با وی در اداره اطلاعات سنندج به آنها اعلام شده است.

یک منبع مطلع در این راستا به کوردپا اعلام نموده است که دادستانی سنندج آشکارا به آنها اعلام نموده است که تا زمانیکه مهندس صابر نادری آماده همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نگردد و “کیفرخواست” دادگاه انقلاب را امضاء و قبول ننماید، حکم و مدت حبس وی همچنان افزایش می یابد.

وضعیت همسر و فرزندان این مهندس کورد قروه ای نیز بویژه با توجه به ضبط کارت های بانکی اعضای خانوادە و اینکه آنها امکان دسترسی بە سپردەهای بانکی خویش را نداشتە و برای تأمین مایحتاج روزانە با دشواری مضاعف روبه رو شده اند، نامساعد گزارش شده است.

روز یکشنبه ١٤ آذر ماه 1395 شمسی، نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات رژیم ایران صابر نادری، مدیر مسئول “شرکت شهیر نرم افزار پویا” را در شهرستان قروه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

یکی از افراد خانواده‌ی نادری اعلام کرد، صبح روز یکشنبه نزدیک به ٢٠ تن از نیروهای امنیتی و مسلح وزارت اطلاعات روز گذشته به منزل صابر نادری، مهندس کامپیوتر در شهرستان قروه مراجعه نموده و وی را بازداشت کرده‌اند.