دو زندانی کورد محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شدند

0
1120

مروفایتی: بر اساس گزارشات منتشره توسط فعالان حقوق بشر در کوردستان، دو زندانی محکوم به اعدام کورد در زندان دیزل آباد کرمانشاه، به منظور اجرای حکم اعدام، طی چند روز گذشته به سلولهای انفرادی محکوم شده اند.

محمدکریم عزیزپناه، 42 ساله و حمیدرضا ریباز، 35 ساله، دو زندانی محکوم به اعدام کورد در زندان دیزل آباد کرمانشاه، جهت اجرای حکوم اعدام به سلولهای انفرادی این زندان انتقال داده شده اند.

این دو زندانی کورد به اتهام خریدوفروش مواد مخدر به اعدم محکوم شده اند.