اداره اطلاعات احواز يك فعال فرهنگى و محيط زيست، احوازى را بازداشت كرد.

0
830

امير زرگانی 23 ساله از اهالى منطقه زرگان شمال شهرستان احواز صبح امروز 18 بهمن ماه 1395 ساعت 11 در محل كارش توسط نيروهاى اداره اطلاعات احواز بازداشت و به مكان نامعلومى منتقل شد.

امير زرگاني داراى يك گارگاه نجارى در منطقه زرگان مى باشد كه امروز اين كارگاه توسط 5 ماشين نيروهاى اطلاعاتي محاصره شده و امير را بازداشت كردند. طبق گفته منابع محلى، نيروهاى اداره اطلاعات هنگام بازداشت امير زرگاني ،تلفن همراه او وهمچنين تلفن هاى كارگران او و دوربین مدار بسته كارگاه را با خود بردند.

امير زرگاني در برپايى زنجيره هاى انسانى در اعتراض به انتقال آب كارون و آلودگى محيط زيست شركت فراواني كرده است. او همچنين در برپايى نشست هاى شعر عربى در منطقه زرگان فعاليتهاى زيادى داشته است.

خانواده امير زرگاني، از اتهام و محل بازداشت او اطلاع دقيقى ندارند.

سلایدشۆو پێویستی بە جاڤاسکریپتە