حکم اعدام یک شهروند کورد در اراک به اجرا درآمد

0
661

مروفایتی: روز چهارشنبە ٦ بهمن‌ماه 1395 شمسی، حکم اعدام دو شهروند کە یکی از آنان از شهروندان کورد خراسان بود، در زندان مرکزی اراک بە اجرا در آمد.

وبسایت حقوق بشری “هەنگاو” هویت این زندانی کورد را کە از اهالی قوچان در استان خراسان رضوی می‌باشد را ” علی رضا جلایری” اعلام نموده است.

همزمان و در همان زندان ، حکم اعدام یک شهروند اهل استان مرکزی بە نام “سیف اللە چزانی” بە اجرا در امدە است.

این دو شهروند بە اتهام “جرایم مرتبط با مواد مخدر” از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە اعدام محکوم شدەبوند.