تصادفات جاده‌ای در ارومیه‌ یك نفر را راهی بیمارستان كرد

0
1037

مروفایتی: بنا بر خبرهای رسیده‌ ، امروز ٢ بهمن ماه ١٣٩٥ حادثه‌ رانندگی در مسیر جاده‌ سرو-روستای بهیک از توابع استان ارومیه‌ یك نفر را روانه‌ بیمارستان كرد.
در این حادثه‌ ، خودرو پراید با یك نفر عابر پیاده‌ بنام قانع تیباش ااز اهالی دیزج مرگور ، ارومیه‌ برخورد كرده‌ است
گزارش ارسالی حاكی از انست كه‌ وضعیت جسمانی قانع تیباش از سوی پزشكان بیمارستان امام خمینی ارومیه‌ نامناسب اعلام شده‌ است .
نامناسب بودن و ناستاندارد بودن جاده‌ها و ماشین الات در كوردستان روژهلات بیشترین نقش را در مرگ و میر و تصادفات جاده‌ای ایفا میكنند .