نشمیل سهرابی هنرمند نقاش كورد توسط نیروهای اطلاعات بوکان بازداشت شد.

0
1810

مروفایتی: امروز شنبه‌ ٢بهمن ماه ساعت ٨ صبح نیروهای اداره‌ اطلاعات رژیم ایران در بوکان یك دختر كورد بنام نشمیل سهرابی را بازداشت كردند .
یكی از نزدیكان خانواده‌ سهرابی ضمن تائید این خبر به‌ گزارشگر مروفایتی گفت: امروز ساعت ٨ صبح نیروهای اداره‌ اطلاعات بوکان به‌ بدون داشتن هیچگونه‌ مجوز قانونی و قضایی وارد منزل پدری نشمیل شدند و ضمن تفتیش منزل و وسایل شخصی نشمیل او را بازداشت كردند .
این عضو نزدیك به‌ خانواده‌ سهرابی گفت: در حین تفتیش منزل یكی از ماموران زن اداره‌ اطلاعات با بیحرمتی و بلند كردن دست بر روی نشمیل به‌ ایشان دستنبد زده‌اند .
اداره‌ اطلاعات بوکان دلیل بازداشت این هنرمند و نقاش كورد را تبلیغ برای سالگرد تاسیس جمهوری كوردستان و پخش تراكت و عكسهای جمهوری كوردستان و پیشوا قاضی محمد اعلام كرده‌ است .
ماموران اداره‌ اطلاعات بوکان به‌ خانواده‌ سهرابی گفته‌اند كه‌ دخترشان در محوطه پارک ساحلی بوکان در میان جوانان خصوصا دختران بوکانی برای سالگرد تاسیس جمهوری كوردستان تبلیغ میکرده‌ است

نشمیل سهرابی هنرمند نقاش تا لحظه‌ انتشار این خبر در مكانی نامعلوم در بازداشت بسر میبرد .