یک کودک دیگر امروز اعدام شد

0
909

ڕۆژی كورد: امروز٢٩ دیماه ١٣٩٥  سه زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر و یک کودک با اتهام قتل در زندان مرکزی تبریز به دار آویخته شدند.

سپیده دم امروز چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه ۹۵، سه زندانی با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و یک مجرم با اتهام قتل در زندان مرکزی تبریز اعدام شدند.

این در حالیست که سخنگوی کمیسیونر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل‌ در یک کنفرانس مطبوعاتی اعدام کودکان را در ایران انزجار‌آور خواند و از جمهوری اسلامی خواست اعدام کودکان را متوقف کند.