یک روزنامه نگار کورد ارومیه ای به دادگاه احضار شد

0
613

مروفایتی: بر اساس گزارش فعالان حقوق بشری، اسکند خنجری، روزنامه نگر کورد اهل ارومیه از سوی دادگاه شهرستان ارومیه احضار شده است.

علت احضار وی نشر مطلبی انتقادی گزارش شده است.

بر اساس برگه احضاریه، وی می باید طی چند روز اتی به دادگاه شهرستان ارومیه مراجعه و مورد دادرسی قرار بگیرد.

مطلب مورد اشاره با عنوان “باغ وحش در ارومیه را دریابید” منتشر شده و علت فرا خواندن وی به دادگاه می باشد.

خنجری، روزنامه نگار و عضو هیات موسس “خبرنگاران مدافع محیط زیست” می باشد.

روزنامه نگاران کورد در شهرستان ارومیه تحت محدودیت شدید امنیتی قرار داشته و طی سال 1394 شمسی، مجوز نشریه “زانین” به سردببیری محمد علی لو، از سوی اداره ارشاد این شهرستان باطل و از انتشار آن جلوگیری شد.