حکم اعدام دو شهروند کورد در ملا عام به اجرا درآمد

0
1300

مروفایتی: صبح امروز یک‌شنبە ١٩ دی‌ماه 1395 شمسی، حکم اعدام دو زندانی کورد اهل سرپل ذهاب در محوطە “پل انقلاب” این شهر و در ملا عام بە اجرا در آمد.

خبرنگار “هەنگاو” هویت این دو زندانی را ” س. کشمند” از افسران بازنشتە نیروی انتظامی و ” م . محمدی” اعلام کردە است.

این دو شهروند کورد، ٢١ مردادماه 1395 شمسی، بە همراه یک زن ایلامی، بە اتهام سرقت مسلحانە از یک طلا فروشی و کشتن یکی از مامورین نیروی انتظامی بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بودند.