حکم اعدام یک شهروند قروه ای در قزوین به اجرا درآمد

0
829

مروفایتی: صبح روز دوشنبە ١٤ دی‌ماه 1395 شمسی، حکم اعدام یک شهروند کورد در زندان “چوبین” قزوین بە اجرا در آمد.

وبسایت حقوق بشری  “هەنگاو” هویت فرد اعدام شدە را “محمد فرامرزی”  فرزند سلیم اعلام کرده است.

این زندانی ٣٦ سالە اهل قروە،  بهار سال ١٣٨٧  بە اتهام “قتل عمد” از سوی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان قزوین بازداشت و از آن زمان تاکنون در زندان این شهر محبوس بودە است.

وی ٢٢ تیرماه ١٣٨٨ از سوی دستگاه قضایی رژیم در شهر قزوین بە اتهام “قتل عمد” بە اعدام محکوم شدە بود.