دو زندانی در زندان مرکزی اراک به‌ دار اویخته‌ شدند

0
625

حکم اعدام  دو زندانی با اتهام مرتبط با مواد مخدر، روز یکشنبه ۵ دی ماه، در زندان مرکزی اراک اجرا شد.

 روز یکشنبه ٥ دی ماه، دو زندانی به‌ اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی اراک اعدام شدند.

هویت این زندانیان ولی الله رشنو و قدرت ابراهیمی احراز شده است.