هنرمند کورد اشنویه ای، از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد

0
1016

مروفایتی: بنا بر گزارش خبرنگار “مروفایتی”، یک هنرمند کورد اشنویه ای به جرم طرفداری از احزاب کوردی مخالف جمهوری اسلامی ایران، طی چند روز گذشته از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

خبرنگار مروفایتی، هویت این شهروند کورد را “مسعود آلانی”، اعلام نموده است.

بر طبق اطلاعات رسیده، این هنرمند کورد، قبلا نیز چندین بار از سوی نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستان اشنویه دستگیر شده است.

این هنرمند کورد به علت خواندن ترانه های حماسی در مدح احزاب کوردی و نیز قیامها و جنبشهای ملت کورد، دستگیر و بازداشت شده است.

تاکنون هیچ گونه اطلاعی از مکان منتقل شده و نیز وضعیت این هنرمند کورد، در دست نیست و تلاشها برای آزاد نمودن وی به قید وثیقه و نیز اگاهی از وضعیت وی، بی نتیجه مانده است.