روژین پایا باگذشت چهار ماه از اتمام حبس، همچنان در زندان است

0
648

مروفایتی: یک زندانی سیاسی کورد علی‌رغم اتمام دروان محکومیت، با دستور وزارت اطلاعات همچنان در حبس و زندان نگهداری می‌شود.

روژین پایا زندانی سیاسی کورد کە در در زندان مرکزی یاسوج محبوس می‌باشد، در حالیکه مدت حبس خود را را به اتمام است، اما همچنان از آزادی او ممانعت به عمل می‌آورند.

بر اساس حکم این زندانی سیاسی کورد، اوایل شهریورماه سالجاری حبس وی به اتمام رسیده است، اما پس از گذشت ٤ ماه نهادهای امنیتی و مسئولان زندان یاسوج همچنان در رابطە با آزادی وی تعلل به عمل می‌آورند”.

یکی از نزدیکان خانواده‌ی این زندانی سیاسی کورد، تعلل و دست اندازی نهادهای امنیتی، مبنی بر نگهداری روژین پایا در زندان را برای ماف نیوز تائید کرده است.

روژین پایا زمستان سال ١٣٨٩ از سوی شعبە ١٠١ دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام “همکاری با احزاب کورد اپوزسیون رژیم ایران” بە ٦ سال حبس محکوم شد.

وی در روز ششم شهریورماه سال ۱۳۹۲ بعد از سپری کردن ۳ سال حبس خود در زندان “دریا”ی ارومیه، جهت گذراندن مابقی مدت زمان حبس خود به زندان یاسوج منتقل شد بود.

روژین پایا از اهالی ارومیه می‌باشد کە اوایل شهریورماه سال ۱۳۸۹ خورشیدی توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات رژیم ایران در این شهرستان بازداشت گردید.

از دیگر سو و در چند رو گذشته، نهادهای امنیتی از اعطای مرخصی به قدریه قادری، دیگر زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان یاسوج ممانعت به عمل آورده بودند.