درخواست زندانی كورد محمد امين آگوشی

0
853

معلم زنداني محمد امين آگوشي طي نامه شديد الحني براي مجامع بين المللي خواستار آزادي خود و ساير زندانيان سياسي گرديد.
قسمتي از اين نامه و درخواست وي بدينقرار است.
نامه شديداللحن زنداني سياسي محمد امين اگوشي از زندان تبريز
همگان ميدانند كه من محمد امين آگوشي بيش از يك دهه است كه در سياهچالهاي جمهوري اسلامي با سخت ترين شرايط حبس مي كشم. بيشتر حبسم در سلولهاي انفرادي و ويژه وزارت اطلاعات بوده است،آيا تاوان و جرم بنده اينقدر خطرناك و زياد است كه دهسال با اينكه كه مريض هستم در زندان بمانم؟
در اين مدت خانواده ام از هم متلاشي گرديده و ناقضان حقوق بشر در ايران به اين هم بسنده نكرده اند..

در سال گذشته، باقيمانده خانواده ام در اثر فشارها و مظالم موجود زادگاه خود را ترك كرده اند و اينك در آلمان در كمپهاي بدون در و پیكر زندگي ميكنند .
آيا كشورهاي مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد و كميسيون عالي حقوق بشر تا به حال  براي ما چكاري كرده اند؟
از كليه نهادهاي حقوق بشري مانند سازمان ملل، كميسارياي عالي حقوق بشر و همه ارگانهاي حقوق بشري ميخواهم كه براي آزادي زندانيان سياسي از جمله خود من و ساير زندانيان،فراخوان داده و خواستار آزادي ما شوند.
از كليه رسانه هاي معتبر دنبال ميخواهم كه با انعكاس اين پيام درخواست مرا بطور گسترده اطلاع رساني نمايند و  درد من منظلوم  به گوش جهانيان رسانده شود.
محمد امين آگوشي زندان مركزي تبريز
ديماه 1395