تصویب قطعنامه تعلیق اجرای حکم اعدام توسط مجمع عمومی سازمان ملل

0
922

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای بار دیگر خواستار «تعلیق مجازات اعدام» در سراسر جهان شد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در طی رای گیری روز دوشنبه ۱۹ دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اینبار با ۱۱۷ رای موافق ۴۰ مخالف و ۳۱ ممتنع قطعنامه درخواست از تمام کشور‌ها برای تعلیق مجازات اعدام به تصویب رسید.

متن این قطعنامه شامل برخی موارد مثبت جدید در مقایسه با قطعنامه سال ۲۰۱۴ بود، از جمله در قطعنامه سال جاری بر نقش گروه‌های حقوق بشر بومی برای کمک به گسترش بحث‌های محلی پیرامون مجازات اعدام تاکید شده است و دولتهایی که هنوز از مجازات اعدام استفاده می‌کنند به حفظ اطمینان از اینکه محکوم به مرگ بتواند از حق خود مبنی بر درخواست عفو و یا تخفیف مجازات استفاده کند فراخوانده شدند.

همچنین مخالفان این قطعنامه موفق شدند در سال جاری یک پاراگراف جدید که حق کشور‌ها برای تعیین سیستم قانونی خود را یادآوری می‌کند به قطعنامه اضافه کنند.

گفتنی است، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ برای نخستین بار قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که در آن از کشورهای عضو خواسته شده بود، اجرای مجازات اعدام را لغو کنند. این قطعنامه به «قطعنامه تعلیق» معروف است و از آن زمان تاکنون هر دو سال یکبار به تصویب مجمع عمومی رسیده، اما هربار شمار کشورهای موافق بیشتر شده است. در سال ۲۰۰۷ تنها ۱۰۴ کشور از این قطعنامه حمایت کرده بودند.

این قطعنامه مانند دیگر قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل برای کشورهای عضو الزام‌آور نیست، اما تصویب آن با اکثریت آرا و افزایش شمار کشورهای حامی آن، یک الزام اخلاقی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند تا در راستای الغای مجازات اعدام حرکت کنند.