نجات ۲۳ محکوم به قصاص از چوبه دار در کرمانشاه

0
1227

بنا بر گزارش رکنا، اژدر اسد‌بیگی، مدیرکل سابق زندان های استان کرمانشاه پیش از ظهر امروز دوشنبه 4 دی ماه 1395 شمسی، در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های استان، اظهار کرد: “سال گذشته و با کسب رضایت شاکیان، 23 نفر از قصاص راهیی یافتند”.

وی در ادامه گفت: “با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمانشا، سال‌ گذشته در جلسه‌ای از خانواده‌های شاکیان دعوت شد که نتیجه آن کسب رضایت برای رهایی ۲۳ نفر از قصاص بود”.

وی از این طرح تحت عنوان “حبل المتین” نام برد و آنرا بسیار موثر ارزیابی نمود.

طی این طرح، در جلسه‌ای از خانواده‌های شاکیان دعوت  بعمل آمده است که منجر به کسب رضایت برای رهایی ۲۳ نفر از قصاص بوده است.