کولبر 16 ساله ارومیه ای بدست نیروهای هنگ مرزی کشته شد

0
1135

مروفایتی: بنا به گزارش رسیده به مروفایتی، شب پنج شنبه 2 دی ماه 1395 شمسی، یک نوجوان ۱٦ ساله کورد اهل روستای کوران منطقه صومای برادوست ارومیه بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای هنگ مرزی در مرز ترکیە کشتە شد.

خبرنگار مروفایتی، هویت این نوجوان کورد را اوزان خدایی کوران، فرزند حاتم، 16 ساله و اهل روستای کوران منطقه صومای و برادوست ارومیه اعلام کرده است.

منطقه صومای و برادوست ارومیه با جمعیت زیاد و روستاهایی چند هزار نفره، فاقد کار و صنایع می باشد، از اینرو مردمان این منطقه مرزی همچون دیگر مناطق کوردستان، ناچار به کولبری می باشند.