تدوام بازداشتهای فله‌ای در کوردستان/بازداشت ٧ نفر در بوکان

0
1113

مروفایتی: با دامه‌ی گسترش موج بازداشت‌های فلەای در کوردستان، در هفته‌ی گذشته ٧ شهروند کورد و از اهالی شهرستان بوکان توسط عناصر وزارت اطلاعات رژیم بازداشت شدەاند.

روز یک‌شنبە ٢١ آذرماه 1395 شمسی، نیروهای امنیتی رژیم ایران در بخش “سیمینیە” شهرستان بوکان ٧ شهروند کورد را بازداشت کرده و با خود برده‌اند.

یک منبع مطلع، هویت سە تن از بازداشت شدگان را “هیوا قادری اقدم ” فرزند رحیم، “محمد الیاسی” و “ابراهیم امجدی” و از اهالی روستای “قره گول” اعلام کردە است.

گفته می‌شود این افراد از سوی نیروهای اطلاعاتی رژیم ایران بە “همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزسیون رژیم ایران” متهم و بازداشت شدەاند.

همانگونه که قبلا نیز در اخبار مروفایتی در رابطه با یک تن از این دستگیرشدگان آمده بود، نیروهای اطلاعتی علاوە بر تفتیش منازل این شهروندان اقدام بە ضبط بعضی از وسایل شخصی آنها نمودەاند.

تاکنون هویت ٤ بازداشتی دیگر کە از اهالی روستاهای اطراف “قرەگول” هستند، مشخص نشدە است، اما گفته می‌شود این افراد پس از بازداشت به زندان و مراکز اطلاعاتی ارومیە شدە منتقل شده‌اند.

١٨ آذر ماه نیز ٤ نفر از اهالی روستای چشمه گول از توابع شهرستان اشنویه، توسط عناصر سپاه پاسداران رژیم تهران باز داشت شدند.