کژال حسینی موقتا به قید وثیقه 150 ملیون تومانی آزاد شد

0
805

مروفایتی: بنا به گزارش رسیده به مروفایتی، کژال حسینی زندانی سیاسی کورد، به قید وثیقه 150 ملیون تومانی آزاد شده است.

بنا بر گزارش مروفایتی، کژال حسینی مئت دو هفته قبل از بند 2 الف زندان اطلاعات سپاه اوین، به اداره اطلاعات مهاباد منتقل شده بود.

در نهایت این زندانی کورد بنا بر حکم دادپاه انقلاب مهاباد، به قید وثیقه 150 ملیون تومانی و تا زمان دادگاهی، به طور موقت آزاد شده است.

«کژال حسینی»، ۲۸ساله، فرزند سالار و دانشجوی مقطع کارشناسی رشتە کامپیوتر دانشگاه تبریز که در تاریخ 6اردیبهشت ماه 1395 شمسی از سوی ماموران اطلاعات سپاه مهاباد بازداشت شد به به بند 2 الف سپاه در زندان اوین منتقل شده بود.

این دانسجوی دستگیر شده کورد مهابادی “روز شنبه 15 آبانماه 1395 شمسی، پس از 6 ماه دستگیری و شکنجه و بی اطلاعی، کژال اجازه یافته بود تا تنها 6 دقیقه با خانواده اش صبحت نماید”.