یورشهای خشونت آمیز و پی در پی ماموران سد معبر در کوردستان و احواز

0
529

مروفایتی: طی روزهای گذشته چندین ویدئو در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که در این گزارش دو تا از این ویدئوها منتشر است، نشانگر رفتار و یورش خشونت آمیز ماموران سد معبر که تحت نظارت شهرداریها کار می نمایند، می باشد.

این ویدئوها در شهرهای ارومیه و در کوردستان و نیز فومن  ضبط و منتشر شده اند.

طی یک ویدئوی دیگر که تابستان گذشته منتشر شده بود، ماموران سد معبر در بوکان حتی به زنان نیز حمله برده بودند.

در احواز نیز طی دو هفته گذشته، ماموران سد معبر یک جوان گلفروش را با ضرب چاقو کشتند.

حملات ماموران سد معبر که معمولا و بر طبق وظایف و ماموریتشان از افراد بدنام و اراذل و اوباش انتخاب می شوند، روزبروز دامنه دارتر و همه پیر تر می شود.

طی تابستان گذشته تاکنون این دومین حمله ماموران سد معبر در شهرستان بوکان می باشد.

قبلا در شهرستان سنندج نیز ویدئویی از این قبل منتشر شده بود.

لازم است فعالین فرهنگی و مدنی، در این زمینه اقدام به تشکیل کمپینها و نیز فعالیتهای پیشگیرانه بنمایند.