آرمان سلیم پور پس از 34 روز بازداشت، آزاد شد

0
586

مروفایتی: بنا بر گزارش خبرنگار مروفایتی، آرمان سلیم پور، شهروند مهابادی پس از 34 روز بازداشت و بی خبری، آزاد شد.

آرمان سلیم پور فرزند حبیب ۲۷ساله ۲۴، مهرماه ۹۵خورشیدی در منزل پدرش از سوی ماموران لباس شخصی شهرمهاباد بازداشت شده بود”.

این فعال کورد که به  شغل عکاسی مشغول بوده است، بدون وجود هرگونه مجوز قانونی و قضائی از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.

ماموران وزارت اطلاعات ایران در مهاباد، هنگام دستگیری به تفتیش و بازرسی منزل پرداخته و برخی از وسایل شخصی وی از قبیل لب تاپ و گوشی موبایل را ضبط نموده بودند.