دست کم ۶ زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در ندامتگاه کرج منتقل شدند

0
694

روژی كورد : بنا بر گزارش خبرگزاری هرانا  روز جاری دست کم شش زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در ندامتگاه مرکزی کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

امروز ۲۷ آبان ۹۵، شش زندانی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم در ندامتگاه مرکزی کرج به سلول انفرادی منتقل شدند.

هویت و اطلاعات پرونده سه تن از این زندانیان که توسط هرانا احراز شده عبارت است از:

۱- علی فیروزی / اهل کرج / اتهام حمل و نگهداری سه کیلو شیشه
۲-میرزا عزیزپور گرواند و ۳- شمس الله گرواند / اهل کوهدشت / دو متهم یک پرونده با اتهام حمل و نگهداری سی‌وپنج کیلو هروئین

حکم اعدام این شش زندانی طی روزهای آینده به اجرا در خواهد آمد.