اسماعیل عبدی، فعال حقوق معلمان ایران، بازداشت شد

0
824

مروفایتی: اسماعیل عبدی عضو هیات مدیره‌ی کانون صنفی معلمان تهران و معلم ریاضیات مدارس اسلامشهر، صبح دیروز چهارشنبه 19 مهرماه 1395 شمسی، در منزلش در برابر حضور دختر ۴ ساله و همسرش، توسط ماموران امنیتی و بدون ارائه حکم بازداشت شد.

پیش از این دادگاه تجدید نظر حکم شش سال حبس اسماعیل عبدی را تایید کرده بود.

به گزارش وب سایت حقوق معلم و کارگر، صبح دیروز چهارشنبه 19 آبانماه 1395 شمسی،  شش تن ازماموران امنیتی در حالیکه از ارائه ی کارت شناسایی و مجوز امتناع ورزیده اند، دبیر پیشین کانون معلمان ایران را تهران در منزل شخصی اش دستگیر نموده اند.

آخرین حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۱۶ صادر شده است در شرایطی صورت گرفت که سیاستهای نئولیبرالی رژیم جمهوری اسلامی، نظام آموزشی کشور و شرایط زندگی معلمان را دچار بحران کرده است. سیاست خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش، بقایای فرصت های برابر و آموزش و پرورش رایگان در ایران را نابود کرده است. بسیاری از دانش آموزان، به ویژه دختران از خانواده های کم درآمد در مناطق روستایی و عشایری، عملا به آموزش و پرورش دسترسی ندارند؛ گزارش ها نشان می دهد که بیش از سه و نیم میلیون دانش آموز قادر به حضور در مدرسه نیستند.