نامشخص بودن سرنوشت دو شهروند کورد 10 روز پس از بازداشت

0
1097

مروفایتی: سرنوشت دو شهروند اهل شهرستان نقده کە روز شنبە ٨ آبان‌ماه 1395 شمسی از سوی نیروهای اطلاعات رژیم بازداشت شدەاند با گذشت 10 روز از دستگیریشان همچنان مبهم است.

خبرنگار وبسایت حقوق بشری “هەنگاو” هویت این دو شهروند نقده ای  را “آرام سورە” دانشجوی تربیت‌بدنی و “شایان حاجی تلخابی” آرایشگر اعلام کردە است.

این دو شهروند کورد روز شنبە ٨ آبان‌ماه، از سوی نیروهای اطلاعاتی رژیم بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

علی‌رغم پیگیری‌های خانوادە این دو شهروند، سرنوشت آنها در هالەای از ابهام قرار دارد و تلاش‌های این دو خانوادە برای باخبر شدن از وضعیت فرزندانشان بی نتیجە ماندە است.

همچنین بنا بر گزارش خبرنگار مروفایتی، یک شهروند کورد اهل مهاباد که ۲۴مهرماه 1395 شمسی توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است، تاکنون وضعیت و سرونوشت وی نامعلوم است.

خبرنگار مروفایتی عنوان نمود: “آرمان سلیم پور فرزند حبیب ۲۷ساله۲۴، مهرماه ۹۵خورشیدی در منزل پدرش از سوی ماموران لباس شخصی شهرمهاباد بازداشت شده است”.

این فعال کورد که به پیشه عکاسی مشغول بوده است، بدون در دست داشتن هرگونه مجوز قانونی از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

ماموران وزارت اطلاعات ایران در مهاباد، هنگام دستگیری به تفتیش و بازرسی منزل پرداخته و برخی از وسایل شخصی وی از قبیل لب تاپ و گوشی موبایل را ضبط نموده اند.

همچنان تا لحظه تنظیم این خبر و با گذشت حدود یک ماه از دستگیری این شهروند کورد، از محل نگهداری و اتهام آرمان سلیم پور اطلاعی در دست نیست.