سرنوشت یک شهروند کورد، یک ماه پس از بازداشت نامعلوم است

0
1086

مروفایتی: بنا بر گزارش خبرنگار مروفایتی، یک شهروند کورد اهل مهاباد که ۲۴مهرماه 1395 شمسی توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است، تاکنون وضعیت و سرونوشت وی نامعلوم است.

خبرنگار مروفایتی عنوان نمود: “آرمان سلیم پور فرزند حبیب ۲۷ساله۲۴، مهرماه ۹۵خورشیدی در منزل پدرش از سوی ماموران لباس شخصی شهرمهاباد بازداشت شده است”.

این فعال کورد که به پیشه عکاسی مشغول بوده است، بدون در دست داشتن هرگونه مجوز قانونی از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

ماموران وزارت اطلاعات ایران در مهاباد، هنگام دستگیری به تفتیش و بازرسی منزل پرداخته و برخی از وسایل شخصی وی از قبیل لب تاپ و گوشی موبایل را ضبط نموده اند.

 همچنان تا لحظه تنظیم این خبر و با گذشت حدود یک ماه از دستگیری این شهروند کورد، از محل نگهداری و اتهام آرمان سلیم پور اطلاعی در دست نیست.