یک شهروند دیگر کورد در سلماس اعدام شد

0
1013

مروفایتی: بر اساس گزارشات رسیده، شب یکشنبه 9 آبانماه 1395 شمسی، یک شهروند دیگر کورد در زندان سلماس به اتهام خرید و فروش مواد مخدر، اعدام گردید.

سامی مامدی، اهل روستای “قزل کند” از توابع بخش کوهسار شهرستان سلماس، بعد از تحمل 7 سال حبس در زندان سلماس، به دار آویخته شد.

این سومین مورد اعدام شهروندان کورد است که طی آبان ماه 1395 شمسی در زندان سلماس به اجرا درآمده است.

“بختیار مامدی” اهل سلماس و “شورش فاروقی” اهل منطقە انزل ارومیە و ساکن سلماس، دو شهروند دیگر کورد هستند که ک‌شنبە ٢ آبان‌ماه 1395 شمسی بە اتهام “خرید و فروش مواد مخدر” پس از تحمل 6 سال حبس در زندان سلماس اعدام شدند.