قطع پای یک زندانی سیاسی کورد بر اثر شکنجه

0
614

روژی کورد: بر اساس خبر رسیده به مروفایتی، یک زندانی سیاسی کورد شهرک زیوه مرگور از توابع شهرستان ارومیه، بر اثر شلیک نیروهای رژیم ایران و شکنجه بیش از حد طی دوران  بازداشت در اطلاعات ارومیه، یک پایش را از دست داد.

مراد احسانی، زندانی سیاسی کورد کورد شهرک زیوه مرگور از توابع شهرستان ارومیه که مورخ 6 آذرماه 1394 شمسی، بر اثر شلیک مستقیم نیروهای رژیم زخمی و سپس دستگیر شده بود، یکی از پاهایش قطع شد.

یک منبع مطلع در این باره به مروفایتی گفت: “مراد احسانی پس از دستگیری، به مدت طویلی در اداره اطلاعات ارومیه شکنجه شده است و به همین دلیل بر میزان جراحات وارده افزوده شده است و در نتیجه پس از انتقال به زندان ارومیه، در بیمارستان خمینی ارومیه، یکی از پاهایش قطع شده است”.

این منبع مطلع همچنین افزود: “طی حدود یک سال از دستگیری مراد احسانی خانواده اش تنها یک بار و آنهم به مدت 10 دقیقه و در حین بستری شدن در بیمارستان و از پشت شیشه اتاق عمل، اجازه یافته اند فرزندشان را ببینند و تاکنون هیچگونه ملاقات حضوری ای به آنها داده نشده است”.

مراد احسانی به جرم ارتباط و همکاری با یکی از احزاب مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران مورد اصابت گلوله قرار گرفته و سپس بازداشت شده است.