چهار شهروند اهوازی با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شدند

0
675

امروز شنبه 8 آبان ماه 1395 شمسی، چهار شهروند عرب اهواز ی که پیش‌تر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، با تودیع وثیقه و به صورت موقت تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدند.

مالک حیدرى ۳۸ ساله، محمد حیدرى ۲۶ ساله و عماد حیدرى ۲۵ ساله که هر سه برادر می باشند و مورخ ۱۵ مهرماه 1395 شمسی به اتهام  فعالیت‌هاى مذهبى توسط اداره اطلاعات اهواز بازداشت شده بودند، با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی برای هریک، تا زمان دادگاه به طور موقت آزاد شدند.

این سه شهروند اهوازی به اتهام «تبلیغ سلفی گری» دستگیری شده بودند

از دیگر سو، عامر سیلاوی، ۳۴ ساله، متاهل و دارای ۴ فرزند نیز که مورخ ۱۴ مهرماه 1395 شمسی در کوی آریا منطقه کوت عبدالله اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

عامر سیلاوى در تشکیل زنجیره‌هاى انسانى معترض به انتقال آب کارون به اصفهان و شهرهاى دیگر فعالیت‌ داشته است.