روزشمار کشتار کولبران کورد توسط نظامیان حکومت اسلامی ایران+اسامی کشته‌ها

0
2892

این آمار از اوایل ماه مارس سالجاری میلادی و بر اساس اسامی، مکان و نحوه‌ی کشته شدن کولبران کورد ثبت شده است که به کشتار کولبران کورد توسط نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران می‌پردازد.

آمار کشتار کولبران کورد توسط نظامیان حکومت اسلامی ایران علی‌رغم اعتراض‌های شدید بین‌المللی ونهادهای حقوق بشری، در ٨ ماه اخیر و در مقایسه با یک سال گذشته بسیار افزایش داشته است.

علی‌رغم شعار دولتهای مرکزی در رابطه با توسعه، آبادانی و افزایش مناطق آزاد تجاری، اما سهم کوردستان همچنان از این وعده‌ها افزایش کشتار کولبران، گسترش میادین مین، ازدیاد جاده‌های مرگ و رشد فقر و بیکاری بوده است.

 سالهاست کولبران در مرزهای کردستان بر اثر اصابت گلوله نیروهای نظامی ایران کشته می‌شوند، اما رسانه‌های حکومتی از انتشار اخبار مربوط به آن خودداری کرده‌اند. در مواردی هم که وضعیت کولبران مطرح شده، به کشتار آنان اشاره‌ای نشده است.

کولبری یکی از مشاغل خطرناک در مناطق مرزی استانهای کوردستانی می‌باشد. کولبران، شهروندانی از طبقه ضعیف جامعه، در فقدان مشاغل قانونی با دستمزدهای ناچیز با بستن بار بر پشت خود در مرز‌ها اجناسی را جا به جا می‌کنند که براساس قوانین رسمی حکومت اسلامی  ایران غیرقانونی هستند.

صدها تن از این افراد درسالهای گذشته به ضرب مستقیم گلوله نیروهای نظامی و انتظامی کشته شده‌اند؛ موضوعی که به تائید کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد هم رسیده است.

ثلاث باباجانی، نودشه، نوسود، مریوان، سقز، سردشت، بانه، پیرانشهر، اشنویە، اورمیه، سلماس، خوی و …. شهرهایی هستند که در آنها تعداد زیادی از مردم برای امرار معاش به کولبری روی آورده‌اند.

آمارهای غیر رسمی از وجود ٣٥٠ هزار تا ٥٠٠ هزار کولبر در مرزهای استانهای کوردستانی خبر می‌دهند، که تنها از طریق کولبری امرار معاش می‌کنند.

روزشمار کشتار ٣٩ کولبر کورد توسط حکومت اسلامی ایران:

١. تاریخ ٦ مارس، مادح پرتوی، ٢٢ ساله و اهل مریوان، در مرز باشماق در حین کولبری به ضرب گلوله‌ی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته شد.

٢. تاریخ ٢١ مارس (روز نوروز) جعفر ابراهیمی از اهالی سردشت در منطقه‌ی آلان و در کولبری و تردد از معابر کولبری مورد هدف تیراندازی نیروهای نظامی ایران قرار گرفت و در جا کشته شد.

٣. اواخر مارس یک کولبر دیگر به نام جعفر و از هالی شهرستان بوکان در مرزهای سردشت توسط نیروهای نظامی ایران کشته شد.

٤. اوایل مارس یک کولبر به نام احمد عزیزی، ٢٥ ساله و اهل بانه، که از ترس کمین‌های سپاه پاسداران از رودخانه‌ی چومان عبور کرده بود، در آب روخانه غرق شد و جانش را از دست داد.

٥. تاریخ ٢٠ مارس، رستم رستمیان، ٤٤ ساله و از اهالی نودشه به دلیل فشارها و همچنین استرس ناشی از کمین نیروهای نظامی دچار سکته قلبی شد و جانش را از دست داد.

٦. تاریخ ٢٦ مارس، عبدالخالق غفاری ١٧ ساله و از اهالی شهرستان بانه به دلیل تعقیب و گریز از سوی نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی، خود را به آب رودخانه چومان انداخت و در نهایت جان خود را از دست داد.

٧. تاریخ ٤ مه در حالیکه تنها دو روز از گفته‌های علی خامنه‌ای رهبر رژیم اسلامی مبنی بر توقف کشتار کولبران مرزی گذشته بود، یک کولبر١٩ ساله‌ی اهل مریوان به نام اسماعیل به ضرب گلوله‌ی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته شد.

٨. تاریخ ١٨ مه عباس آتش‌بار، ٢٨ ساله و از اهالی پیرانشر در مرز پیرانشهر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته شد.

٩. تاریخ ١١ مه، یک کولبر کورد اهل سلماس بەنام گرمان امینی و ٢٦ ساله در حین کولبری در مرز دیشوان سلماس به دست نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته شد.

١٠. تاریخ ١١ مه، عزت تارامن، ٢٦ ساله و از اهالی اورمیه توسط نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران در معابر کولبری مرز سیرو به ضرب گلوله کشته شد.

١١. تاریخ ٢ مه، طیب خورند، ٢٤ ساله و از اهالی شهرستان مریوان، در معابر کولبری مرز بانه با شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته شد.

١٢. ١٩ مه، یک کولبر کورد اهل پیرانشهر به نام عباس و ملقب به (عباس کاک رحمان)، در ارتفاعات زیوکه و ماشکان از توابع پیرانشهر به دست نظامیان حکومت اسلامی ایران کشته شد.

١٣. تاریخ ٢٣ مه، یک کولبر کورد بە نام رحمان سعیدی اهل روستای دویسە در منطقەی سرشیو مریوان، در مرز نوسود از مناطق پاوە در استان کرماشا، هنگام فرار از کمین نظامیان به داخل رودخانه سقوط کرد و جانش را از دست داد.

١٤. تاریخ ٨ ژوئن، “نجم الدین قادرپور، ٢٤ ساله و از اهالی پیرانشهر، در یکی از مناطق مرزی پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی حکومت اسلامی ایران کشته شد.

١٥. تاریخ ١٤ ژوئن، درویش عادوی،٢١ ساله و از اهالی روستای دیلز از توابع منطقه شپیران سلماس، که در منطقه‌ی تروگور اورمیه مشغول کولبری بود، به ضرب گلوله‌ی نظامیان حکومت اسلامی ایران کشته شد.

١٦. تاریخ ١١ ژوئن، روسول درویشانی، اهل سردشت در حین کولبری، توسط نیروهای سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران در مناطق مرزی به ضرب گلوله کشته شد.

١٧. تاریخ ١١ ژوئن، یک کولبر کورد اهل ماکو به نام رحیم قولدوزی با شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران در معابر کولبری مرز ماکو کشته شد.

١٨. اوایل ماه ژوئیه، یحیا محمد خورشه از هالی شهرستان بانه در مناطق مرزی بین مریوان و سقز، به ضرب گلوله نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته شد.

١٩. تاریخ ٢٦ ژوئن، یک کولبر ٤٠ ساله کورد و از اهالی سردشت، به نام عزیز صداقت در حین کولبری در نزدیکی روستای “بزیله سردشت، توسط نظامیان عکومت اسلامی ایران کشته شد.

٢٠. تاریخ ٢٨ ژوئن، دو برادر به نامهای لطیف و رئوف علیخانی از اهالی روستای “گویزله”ی سردشت در حین کولبری به در منطقه آلان سردشت، توسط نیروهای نظامی ایران کشته شدند.

٢١. تاریخ ٨ آگوست، اسعد کریمی، ٢٠ ساله و از اهالی روستای دره ناخی مریوان، در حالیکه همراه با شماری از کولبران عازم مرز بود، در جاده‌ی دزلی و بر اثر تصادف جان خود را از دست داد.

٢٢. تاریخ ٨ آگوست، عدنان کریمی، ٤٣ ساله و از هالی روستای دره ناخی مریوان، در حالیکه همراه با شماری از کولبران عازم مرز بود، در جاده‌ی دزلی و بر اثر تصادف جان خود را از دست داد.

٢٣. تاریخ ٨ آگوست، سعید آبست، ٥٣ ساله و از اهالی روستای دره ناخی مریوان، در حالیکه همراه با شماری از کولبران عازم مرز بود، در جاده‌ی دزلی و بر اثر تصادف جان خود را از دست داد.

٢٤. تاریخ ٨ آگوست، محمود باخه، ٤٠ ساله و از اهالی روستای دره ناخی مریوان، در حالیکه همراه با شماری از کولبران عازم مرز بود، در جاده‌ی دزلی و بر اثر تصادف جان خود را از دست داد.

٢٥. تاریخ ١١ آگوست، بیژوان مصطفی، کولبر ٢٠ ساله‌ی کورد اهل پینجوین، در مرز بانه با اقلیم کوردستان، توسط هنگ مرزی بانه به ضرب گلوله کشته شد.

٢٦. تاریخ ١٥ آگوست، هادی مینویی، کولبر کورد اهل روستای “‘نی” از توابع شهرستان مریوان، در حین کولبری توسط نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران به ضرب گلوله کشته شد.

٢٧. تاریخ ١٧ آگوست، خالد بنگینی، ٣٠ ساله و از اهالی اشنویه، در حین کولبری در ارتفاعت مرزی کیله‌شین، با شلیک مستقیم نیروهای نظامی عکومت اسلامی ایران کشته شد.

٢٨. تاریخ ١٧ آگوست، بهاالدین گل‌محمدی، از اهالی شهرستان سقز، در روستای گورباولی و در حین کولبری توسط نیظامیان حکومت اسلامی ایران به ضرب گلوله کشته شد.

٢٩. تاریخ ٢٧ آگوست، لزگین شعبانی، ٤٠ ساله و از اهالی اورمیه، در حین کولبری در ارتفاحات دالامپر ارومیه با شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته شد.

٣٠. تاریخ ٣ سپتامبر، یک کولبر کورد اهل اورمیه به نام فیصل وفایی در مناطق مرزی دالامپر (مرگور) اورمیه، در حین کولبری به دست نظامیان حکومت اسامی ایران کشته شد.

٣١. تاریخ ٣ سپتامبر، داریوش فقیه‌پور، از اهالی اورمیه در ارتفاعات مرزی دالامپر (مرگور) در حین کولبری با ضرب گلوله‌ێ نظامیان حکومت اسلامی ایران کشته شد.

٣٢. تاریخ ١٠ سپتامبر، آوات ابراهیمی، از هالی پیرانشهر، در یکی از مانطق مرزی “حاجی عمران” توسط نیروهای نظامی سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران به ضرب گلوله کشته شد.

٣٣. تاریخ ١٦ سپتامبر، صلاح بورکه، ٢٤ ساله و از اهالی پیرانشهر در حین کولبری مورد تیراندازی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران در پاسگاه مرزی سرمیلان قرار گرفت و در جا کشته شد.

٣٤. تاریخ ٢٠ سپتمابر، سنار محمدی، ازاهالی شهرستان خوی، در حین کولبری در مناطق قطور (کوتول)، به دست نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته شد.

٣٥. تاریخ ٢٣ سپتامبر، یک کولبر ٢١ ساله از هالی شهرستان بانه به نام، جمیل عبدالله نژاد، در مناطق مرزی هنگ ژال و سیرانبند بانه، با شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته شد.

٣٦. در تاریخ ١٠ اکتبر، مهدی رحیم‌زاده، کولبر ٢١ ساله‌ی کورد اهل بانه، در حین کولبری در مناطق مرزی چومان، به دست نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران کشته شد.

٣٧. در تاریخ ١٤اکتبر، احمد نظری از اهالی ثلاث باباجانی از توابح استان کرماشان، در حین کولبری در مناطق مرزی شیخ صله، به ضرب گلوله نیروهای نظامی ایران کشته شد.

٣٨.  در تاریخ ١٥ اکتبر، یک کولبر ٢٢ ساله‌ی کورد از اهالی اورمیه، توسط نظامیان حکومت اسلامی ایران در مناطق مرزی سیرو، با شلیک مستقیم کشته شد.

در ماههای مارس و فوریه ٣ کولبر کورد از اهالی پیرانشهر، ماکو و سردشت زخمی شدند.

در ماه مه نیز آمارها با افزایش کشتار و زخمی شدن کولبران مرزی همراه بود که در این ماه ٥ کولبر کورد زخمی شدند که ٤ تن از آنان از اهالی سلماس بودند.

در ماه ژوئن نیز یک کولبر مرزی اهل پیرانشهر در اثر برخورد با مین‌های کاشته شده‌ در معابر کولبری پیرانشهر زخمی شد.

ماه ژوئیه (تیر ماه)، همچنین  ٥ کولبر مرزی اهل سردشت در معابر کولبری آلان سردشت با شلیک مستقیم نیروهای نظامی رژیم اسلامی ایران زخمی شدند. که ٣ تن از آنان در تاریخ ٢٧ ژوئیه (٦ تیر) همزمان مورد هدف گلوله‌ی نیروهای نظامی رژیم ایران قرار گرفته و زخمی شدند.

در ماه آگوست (شهریور ٩٥): در ادامه‌ی زخمی شدن کولبران کورد، ١٣ کولبر کورد زخمی شدند که ٤ نفر از آنان با شلیک مستقیم گلوله و ٩ نفر نیز بر اثر تصادفی رگبار که از اهالی درناخی مریوان بودند زخمی شدند.

سپتامبر: ٦ کولبر از اهالی پیرانشهر، اورمیه و مریوان زخمی شدند که یک تن بر اثر برخورد با مین و آن ٥ کولبر دیگر نیز بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی رژیم ایران زخمی شدند.

نوامبر: در ادامه‌ی کشتار کولبران مرزی در کوردستان توسط نیروهای نظامی رژیم ایران، ٣٥ کولبر کورد از اهالی پیرانشهر و نوسود در حین کولبری مورد هدف تیراندازی نیروهای نظامی رژیم ایران قرار گرفتتند و به شدت زخمی شدند.

کشتار کولبران طی مهرماه 1395 شمسی: بر اساس آمار ثبت شده “مروفایتی”:

  • جمیل عبدالله نژاد، فرزند صالح، 21 ساله، تاریخ کشته شدن: پنج شنبه یکم مهرماه 1395 شمسی مکان: مناطق مرزی بانه. وی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای رژیم و در نتیجه اصابت گلوله به سینه و رانش، کشته شده است. وسایل وی که عبارت بوده از وسایل برقی توسط نیروهای انتظامی ضبط شده و جسد وی تا چند روز بعد  از کشته شدنش به خانواده اش تحویل داده نشده است.[xix]

2-  کشته شدن یک کولبر در ارومیه: روز شنبه، ٢٤ مهر (١٣٩٥)، یک کولبر کورد اهل اورمیه به نام حسن امینی، متاهل و ٢٢ ساله و فرزند “فرزنده ملقب به حاج قوتاز” به ضرب گلوله‌ی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران کشته شد.[xx]

3-  کشته شدن یک کولبر در ثلاث باوه جانی: “احمد نظری” از اهالی روستای “شیخ سله” از توابع شهرستان ثلاث و باباجانی به ضرب گلوله‌ی نیروهای نظامی ایران در حین کولبری کشته شد.[xxi]

4-  کشته شدن یک کولر کورد بنام اشکان فتاحی اهل شهرستان نوسود از توابع استان کرمانشاه در مورخه 25 مهرماه 1395 شمسی.

آمار  کشتار کولبران طی آبان ماه 1395 شمسی ثبت شده توسط “مروفایتی”:

یکی از نکاتی که طی آبان ماه از سوی کولبران و منابع مطلع به “مروفایتی” رسیده است، هل داده شدن و پرت نمودن کولبران از ارتفاعات از سوی نیروهای نظامی و انتظامی و مرزی می باشد، اقدامی که به قصد واژگون نشان دادن اخبار از سوی این نیروها انجام می شود.

  • جسد حسین کوهی یکی از کولبران اهل روستای دزآور پس از سە شبانە روز پیدا شد.[xxii]
  • بر اساس گزارش رسیده به “مروفایتی”، حدود ساعت سه و نیم تا چهار بعد از ظهر روز چهارشنبه 25 آبان ماه 1395 شمسی، یک کولبر کورد اهل شهرستان سردشت به شیوه ای مشکوک در مرز سرشیو جانش را از دست داد.[xxiii]