حکم اعدام دو شهروند کورد در ایلام به اجرا درآمد

0
692

مروفایتی: بر اساس گزارش وبسایت خبری “آسوی روژهلات”، صبح روز پنج شنبه 6 آبان ماه 1395 شمسی، حکم اعدام دو شهروند کورد در زندان ایلام به اجرا درآمده است.

هویت این دو شهروند کورد، “مجید ربیعی” و “فرشید رستمی” اعلام شده است.

گفته می شود این دو شهروند کورد پس از سپری نمودن مدت 10 سال حبس در زندان ایلام، اعدام شده اند.

روز یک‌شنبە ٢ آبان‌ماه 1395 شمسی، حکم اعدام دو شهروند کورد ساکن سلماس بنامهای “بختیار مامدی” اهل سلماس و “شورش فاروقی” اهل منطقە انزل ارومیە و ساکن سلماس در زندان سلماس در حالی به اجرا درآمد که مدت  6 سال در زندان سلماس محبوس بودند.

در فاصله چند ماه گذشته، اعدام شهروندان کورد در ایران به صورت چشمگیری افزایش یافته است و این در حالیست که رسانه های فارسی زبان خارج از ایران، در این رابطه سکوت مطلق و معنی داری را برگزیده اند.

سکوت رسانه های فارسی زبان در مورد قتل رغد سواری، دختربچه 3 ساله اهوازی که با شلیک مستقیم نيروهاى امنيتى به سوی خودرویی حامل يک خانواده در «کوی علوی» شهر اهواز جان خود را از دست داد، معنادارتر نیز می باشد. سکوتی که در برابر نقض حقوق بشر در مناطق اقلیتهای ملی و مذهبی در ایران از سوی جمهوری اسلامی در این رسانه ها دیده می شود.