بار دیگر، مین در کوردستان جان شهروندان کورد را گرفت

0
1000

مروفایتی: بر اساس گزارش رسیده به “مروفایتی”، یک جوان 27 ساله کورد ساکن بخش کلاترزان از توابع سنندج در اثر انفجار مین جانش را از دست داد.

عبدلقادررستمی عزیز، 27 ساله و ساکن بخش کلاترزان از توابع شهرستان سنندج بر اثر انفجار مین در پایگاه  سورکول بخش کلاترزان قربانی مینهای برجای مانده از جنگ تحمیل شده از سوی دو کشور ایران و عراق بر ملتهای این دو کشور، جانش را از دست داد.

نامبرده بر اثر عفونتهای ناشی از مواد شیمیای که در بدن وی تاثیر نموده بود شب دوشنبه 11 مهرماه 1395 شمسی بیمارستان سنندج فوت نمود.

هرچند مینها و تله های انفجاری دوران جنگ هشت ساله بین ایران و عراق تاکنون از کوردستان و دیگر مناطق اقلیت نشین ایران، جمع آوری نشده است و هر ساله جان دهها تن از مردمان این مناطق را می گیرد اما شواهد حاکی از آنست که طی سال جاری نیز مینها و تله های انفجاری جدیدی کار گذاشته شده است که یکی از نمونه های بارز آن شهید شدن چند پیشمرگ حزب دمکرات کوردستان در منطقه کانی زرد شهرستان سردشت بر اثر تله های انفجاری بود.

همچنین بر اساس گزارشات رسیده به مروفایتی، در مسیرهای تردد غیرقانونی مرزی و نیز در حاشیه پایگاهها، مینها و تله های انفجاری جدیدی کار گذاشته شده است.