کشتار دوباره شهروندان بلوچ از سوی ماموران رژیم

0
437

مروفایتی: بر اثر شلیک خودسرانه نیروهای رژیم در حدود مرزی پیشین در شهرستان سرباز یک شهروند بلوچ کشته شد و چند تن دیگر بشدت زخمی گشته اند.

بنا بر گزارش عدالت نیوز امروز عصر ۱۲ مهر ماموران مرزی رژیم در منطقه «پیشین» واقع در شهرستان سرباز به سمت چند فرد که قصد عبور از مرز را داشته اند آتش گشودند که بر اثر آن یک فرد کشته و دو نفر دیگربشدت زخمی شده است. نیروهای رژیم پس از شلیک بسوی این شهروندان بلوچ اقدام به لخت کردن اجساد آنان پرداخته واجساد را در محل رها نموده که مردم محلی پس از اینکه نیروها منطقه را ترک کردند اقدام به انتقال اجساد و زخمی ها نمودند.

همانطور که در خبرهای مروفایتی نیز آمده بود، طی چند روز گذشته 8 مهرماه 95 نیز بر اثر تیراندازی نیروهای رژیم به سوی دو خودرو بنا به اطلاعات تکمیلی چهارده تن کشته شدندکه چهار تن بلوچ و ده تن دیگر از مهاجران افغانی بودند .

نیروهای امنیتی رژیم بدون در نظر گرفتن مراودات و نسبت های فامیلی «با مین گذاری، حفر چاله، دیوار کشی، و مسموم سازی آبهای موجود در مسیرهای تردد» تمام مرزهای آبی و خاکی بلوچستان را به صورت کامل مسدود کرده اند.شلیک بسوی افرادی که فاقد سلاح می باشند و امکان بازداشت انان به راحتی وجود دارد با چه مجوزی صورت می گیرد؟

در طول مرز حدودا هزار کیلومتری بلوچستان صرفا چند بازاچه محدود برای تردد مرزی با شرایط بسیار دشوار در نظر گرفته شده است که بسیاری از مردم بلوچ به دلیل چنین شرایط دشواری تلاش میکنند بصورت غیر قانونی اقدام به عبور از مرز نمایند، امری که باعث شده است بسیاری از مردم بلوچ با شلیکهای ماموران مرزی جان خود را از دست بدهند.