یک فعال مدنی کورد شهرستان سقز از سوی اداره اطلاعات این شهرستان دستگیر شد

0
722

مروڤایەتی: بنا بر گزارشات رسیده به مروفایەتی، امروز یکشنبه 28 شهریورماه 1395 شمسی یکی دیگر از فعالان مدنی کورد از سوی اداره اطلاعات رژیم دستگیر و بازداشت شده است.

هویت این فعال مدنی کورد، هیوا دستباز اهل شهرستان سقز از توابع ستان سنندج اعلام شده است.

برطبق گزارشات رسیده، علت دستگیری وی از سوی اداره اطلاعات شهرستان سقز، فعالیت در شبکه های اجتماعی و از جمله فیسبوک و ارائه نقدهای سیاسی می باشد.

بر طبق اطلاعات مروفایه تی، این فعال مدنی کورد، مدتی پیش و بر اثر فعالیتهایش در شبکه های اجتماعی، از کار نیز اخراج شده بود.

از سوی دیگر، ٥ شهروند کورد شهرستان مهاباد بنامهای امیر عبدالله زاده ٦ ماه حبس، همین غزالی ٥ ماه حبس، مظفر تلانه ٦ ماه حبس، پژمان ایمانی ٥ ماه حبس و محمد شکری ٥ ماه حبس، از طرف دادگاه انقلاب این شهر به اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون رژیم ایران به زندان تعزیری محکوم شدند.

این ٥ شهروند کورد به ندبال درگیری‌های میان نیروهای پیشمرگ حزب دموکرات و سپاه تروریستی پاسداران در روستای قره سقل شنو (اشنویه) بازداشت شده بودند.