7ملوان متهم به قاچاق مواد مخدر در بندرعباس اعدام شدند

0
1251

مروفایەتی:  بامداد روز شنبه 20 شهرویرماه 1395 شمسی، هفت ملوان زندانی زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی بندر عباس اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز شنبه بیستم شهریورماه هفت ملوان با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شدند.

هویت احراز شده این زندانیان توسط هرانا عبارت است از: «قاسم دریانورد، امین بی‌باک، خسرو بادپا، ستارهوت، محمدحنیف بوپ، هارون هیکل نژاد و طارق تاراج.»