روند روبه رشد دستگیری شهروندان کورد، ادامه دارد

0
719

 

مرۆڤایەتی: بر اساس گزارش رسیده به مروفایه تی، یکی دیگر از شهروندان شهرستان بانه از سوی نیروهای اداره اطلاعات دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است.

خبرنگار مروفایه تی در بانه، هویت این شهروند کورد را “علی رحمانی”، 23 ساله و اهل شهرستان بانه عنوان کرده است.

علی رحمانی، روز چهارشنبه، 10 شهریورماه 1395 شمسی و در مسیر بانه-سقز از سوی نیروهای اداره اطلاعات رژیم بازداشت شده است و تاکنون مکان و وضعیت وی نامشخص است.

این شهروند کورد به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردی اپوزیسیون جمهوری اسلامی عنوان شده است.