دادگاه نظارت بر پرونده اسماعیل عبدی تشکیل می شود

0
422

 «سمانه اسدخانی»  از تشکیل دادگاه نظارت بر پرونده موکلش «اسماعیل عبدی»، دبیرکل کانون صنفی معلمان، در ۲۴ شهریور ماه خبر داد.

مروڤایەتی: بنا به گزارش  ایلنا، سمانه اسدخانی وکیل اسماعیل عبدی در گفتگوی تلفنی از برگزاری دادگاه نظارت بر پرونده موکل خود خبر داد.

به گفته اسدخانی، دادگاه نظارت بر پرونده اسماعیل عبدی، ۲۴ شهریور در شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.

اسدخانی در مورد پیش بینی نتیجه دادپاه گفته است: “با توجه به مندرجات پرونده،  امیدوارم نتیجه دادگاه به تبرئه دبیرکل کانون صنفی معلمان بیانجامد”.

وکیل اسماعیل عبدی همچنین گفته است: “پیش از این نیز در ۱۲ خرداد جلسه دادگاه تجدید نظر عبدی برگزار شد که تا کنون رای این دادگاه صادر نشده است”.