ریزگردها مردم خشمگین ایلام را به خیابان آورد

0
463

به گزارش ژینگەوان، وسعت آلودگی هوا و بی‌توجهی مسئولین مرکزگرا در استان‌های زاگرس مردمان خشمگین و معترض را به خیابان‌ها کشاند.

روز شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٥ مردم ایلام در اعتراض به عدم رسیدگی و توجه چندین سالەی حکومت مرکزی ایران نسبت به ورود متعدد و متکثر جبهەی ریزگردها به استان‌های زاگرس به خیابان‌ها آمده و در مقابل استانداری این استان تجمعی اعتراضی گستردەای را برای چندین ساعت متوالی را به راه انداختند.

در این تجمع، مردم خشمگین با شعار و حمل پلاکاردهایی، مسئولیت افزایش مرگ‌ومیر ناشی از ریزگردها، شیوع بیماری‌ها تنفسی و قلبی و نابودی محیط زیست استان و منطقه -که عامل اساسی تداوم حیات و معاش آنان است- را متوجه مسئولین جمهوری اسلامی دانستند.

بر اساس گزارش آژانس کُردپا، هیچکدام از مسئولین حکومتی و عالیرتبه استان ایلام حاضر نشدند که در تجمع مردمی و اعتراض‌آمیز آنان حضور یابند و جوابگوی خواستەهایشان باشند. مردم حاضر در این تجمع عهد کردند که روز یکشنبه نیز در خیابان‌ها حاضر شوند و به اعتراض خود ادامه دهند.

نزدیک به دو دهە است که معضل گرد و غبار در فصل‌ها و ایامی مشخص، زندگی و حیات مردمان زاگرس و استان‌های کردستان را در معرض نابودی قرار داده است و تنها زمانی مورد توجه حکومت اسلامی قرار می‌گیرد که شهرهای مرکزی ایران و فارس زبان را فراگیرد و مورد تهدید قرار دهد.

طی سال‌های اخیر فعالین سیاسی-اجتماعی و نیز نویسندگان کُرد علاوه بر انتقاد شدید از جمهوری اسلامی مبنی بر بی‌توجهی عمدی و گسترده به این موضوع، انگشت اتهام را نیز به سوی رسانەهای فار‌س زبان و فعالین محیط زیستی و مدنی ایرانی دراز کردەاند که با بایکوت خبری و یا بی‌توجهی به این موضوع حساس به تعهدات و مسئولیت حرفەای و وژدانی خود پشت کردەاند.