Home Tags انجمن سبز چیا

Tag: انجمن سبز چیا

احداث غیر قانونی ساختمان هنگ مرزی و مکاتبات انجمن سبز چیا...

0
ژینگەوان: در راستای اعتراض انجمن سبز چیا بە ساخت و ساز غیر مجاز هنگ مرزی مریوان در حوضە تالاب زریبار، این انجمن برای شفاف سازی...

هر مدرسه یک نهالستان در مریوان اجرایی شد

0
ژینگەوان بە نقل از کمیته آموزش انجمن سبز چیا:  با هدف پرورش دانش آموزان دوستدار طبیعت و گسترش مشارکت عمومی در ترویج درخت کاری...

انجمن سبز چیا: غفلت نماینده مریوان در رابطه با ساخت پالایشگاه...

0
ژینگوان بە نقل از چیا: نامە انجمن سبز چیا رو بە مردم مریوان و دوستداران طبیعت و فعالین فرهنگی در کردستان . مردم آگاه مریوان،...

فعالیتهای زیست محیطی انجمن سبز چیا ادامە دارد

0
بەگزارش ژینگوان، فعالیتهای انجمن سبز چیا در راستای آموزش کوردکان کورد در مریوان ادامە دارد . بنا بەگزارش کومیتە آموزش انجمن سبز چیا: روز سە...

فعالیتهای انجمن سبز چیا در زمینە آموزش و پروش کودکان کورد...

0
بەگزارش ژینگوان، انجمن سبز چیا در ادامه ی فعالیت های خود برای ترویج مهربانی و نوع دوستی با محیت زیست در روز پنج شنبه...

موضع گیری انجمن سبز چیا در مورد انتقال 17 راس قوچ...

0
نابودی حیات وحش کوردستان در قالب طرح و برنامه طبق خبرهای رسیده به “انجمن سبزچیا” مریوان شخص یا اشخاصی قصد انتقال ۱۷ راس قوچ و...