Home Tags انجمن سبز زاگرس

Tag: انجمن سبز زاگرس

برگزاری همایش “ژن و ژینگه” در ناودار گیلانغرب

0
بە گزارش رسیدە بە ژینگەوان،  انجمن سبز زاگرس با همکاری کودکان سبز کلهر در ادامە فعالیتهای زیست محیطی خود روز جهانی زن و هفته منابع...

انجمن سبز زاگرس گیلانغرب

0
انجمن سبز زاگرس گیلانغرب، سازمانی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است و در راستای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و فرهنگ سازی در...