Home Tags اتش سوزی

Tag: اتش سوزی

آتش برای دومین بار در طاقبستان زبانه کشید

0
طبق گزارش های رسیده به خبرگزاری ژینگەوان، هنوز آتشسوزیهای ثلاث باباجانی و گیلانغرب خاموش نشده است، جنگل های پارک تفریحی طاقبستان را هم آتش...

باینگان،سردره، جنگل های نواحی پاوه باردیگر دچار حریق شد

0
طبق گزارش های رسیده به خبرگزاری ژینگه وان، جنگل های پاوه روزهای پراز آتش را سپری میکند که روزانه از جاهای مختلف آتش به...

بیش از 400 هکتار از جنگل های گیلان غرب طعمه حریق...

0
طبق گزارش ها ی رسیده به خبرگزاری ژینگەوان، آتشسوزیهای جنگل های کردستان ادامە داشتە و همزمان بیش از ده ناحیه از کردستان را آتش...