کشتن اسب کولبرها از طرف نیروهای رژیم ادامە دارد

0
1074

بەگزارش ژینگوان، کوشتار اسب و قاترهای کولبران در مرزهای کردستان ادامە دارد، بار دیگر در شهرستان سقز نیروهای نیروهای انتظامی حکومت ایران بە سوی کولبران کورد تیراندازی و اموال آنها را مصادرە کردند.

روز شنبە ٢ بهمن‌ماه بار دیگر نیروهای انتظامی در نزدیکی روستای بسام”بسطام” از توابع شهرستان سقز اقدام بە تیراندازی بە سوی تعدای از کولبران کورد در این منطقە کردەاند کە منجر بە کشتە شدن ٤ راس اسب کولبران شد.

چند روز پیش نیز یک کولبر اهل سقز بە نام آزاد فیضی بە دلیل تعقیب و گریز نیروهای انتظامی از پرتگاه سقوط و جانش را از دست دادە بود.

در همین رابطە ٢٥ نفر از کولبرهای این منطقە از طرف نیروهای حکومتی رژیم در آن منطقە دەست گیر و تمام بارهایشان مصادرە شدە است.

139506050311042818477504

photo_2017-01-23_16-09-49