یک کلنی بزرگ جوجه آوری سار صورتی در کردستان شناسایی شد

0
2403

ژینگەوان: بە گزارش ژینگەوان، با تلاش و پایش کارشناسان محیط زیست در زیستگاههای استان منجر به شناسایی یک کلنی بزرگ جوجه آوری سار صورتی با جمعیتی بالغ بر 5000 قطعه در محدوده سد آزاد مریوان شد.

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست کردستان در یک گفتگو با خبرگزاری محیط زیست استان کردستان در این خصوص گفت،کلنی شناسایی شده در یکی از زیستگاههای استان درمیان ولابلای توده های سنگ ریزشی قرار دارد و در این کلنی بیش از 5000قطعه سار صورتی در مکانی مناسب که دارای امنیت، مشرف به مراتع درجه یک،آب وتغذیه در دسترس است زندگی می کنند و این شرایط زیستگاه مناسبی برای جوجه آوری این پرنده فراهم کرده است.

حیدر ویسی افزود سار صورتی از تیره ساریان میباشد.این تیره پرندگانی اجتماعی وبسیار پرسروصدا بوده ودارای سه گونه سار،سار صورتی ومینا میباشند.

وی گفت دو گونه اول ودوم در استان کردستان زیست وجوجه آوری می کنند.سار صورتی پرنده ای با طول 19تا22سانتیمتر است .از نظر اندازه وساختار بدن شبیه “سار “است ولی بواسطه رنگ صورتی وسیاه بدن وکاکل آویخته برروتنه از آن متمایزمیشود.نروماده هم شکل ودارای اندک تغییرات فصلی هستند.پرنده نربالغ در فصل جوجه آوری سر،گردن وسینه سیاه با جلای بنفش دارد و دارای کاکل بلندی است که تا پس سر آویزان است. روتن ه،دمگاه ، سینه ،شکم وپهلوها صورتی کمرنگ است.منقار به نسبت کوتاه وضخیم ،به رنگ قرمز مایل به نارنجی ودر قاعده سیاه وپاها نیز صورتی روشن است.

این پرنده نواحی استپی ونیمه بیابانی، دشتها وعلفزارهای باز، اراضی مزروعی و نواحی سنگی و صخره ای باز در کوهستانها را به عنوان زیستگاه برمیگزیند. این گونه پرنده ای اجتماعی است ودر استان کردستان مهاجر است و جوجه آوری می کند. با ملایم شدن هوا وفصل بهار وارد زیستگاههای استان کردستان شده ودر همه زیستگاههای استان بویژه در مرکز و غرب استان پراکنش بیشتر و جوجه آوری دارد .در دوره جوجه آوری بیشتر از حشرات به ویژه ملخها، موریانه ها وآخوندکها ودر سایر موارد از انگور، توت وانجیر و همچنین دانه ها، میوه ها وشهد برخی گیاهان تغذیه میکند.

جوجه آوری از اواسط اردیبهشت و باتشکیل کلنی های بزرگ متشکل از صدها تا هزاران جفت درعلفزارهای باز درجوار کشتزارها و زمین های زراعتی و در سوراخ دیوارهاوشکاف سنگها ولابلای توده های سنگ وچوب بصورت گروهی لانه گزینی وجوجه آوری میکند.

این پرنده در فهرست پرندگان حمایت شده ایران قرار دارد ودارای ارزش حفاظتی است وضرورت دارد مکانهای جوجه آوری بیشتر حمایت وحفاظت شود.

This slideshow requires JavaScript.