٣٥شکارچی بوکانی در دامان کوە بردزرد با طبیعت آشتی کردند

0
1755

ژینگەوان: بەگزارش خبرنگار ژینگەوان در شهرستان بوکان، روز جمعه مورخه ١٨ فروردین ماه ، بوکان مغرورانه بر خود بالید و در اقدامی فرهنگی و شایسته تعداد ۳۵ نفر از شکارچیان که بیشترشان شکارچی کبک بودند، در کوه بردزرد بوکان بیش از ١٠٠ قطعه کبک به اسارت گرفته شده را در دامان طبیعت رها سازی کردند ، قفسها و وسایل شکار خود را آتش زدند و در یک پیمان تاریخی و به یادماندنی با محیط زیست و طبیعت خود آشتی کرده و عهد بستند که از این کار خود دست کشیده و به کاروان دوستداران محیط زیست و طبیعت ملحق شوند.

لازم به ذکر است که این کار کم نظیر، توسط ادارە حفاطت محیط زیست بوکان برنامه ریزی شده و سمن های زیست محیطی شهرستان از جمله انجمن حفاظت محیط زیست”ولات” و کانون حمایت ازحیات وحش و آبزیان، از مشوقان این اقدام زیبا و پیشروانه بودند.

در ابتدای این برنامه معاونت محترم اداره حفاظت محیط زیست ضمن تشکر از لبیک شکارچیان و دوستداران طبیعت به پیام این اداره ، چنین حرکتی را خاضعانه ستودند و ابراز امیدواری کردند که استمرار چنین گردهمایی ها و مشارکت هایی میتواند ما را در رسیدن به آنچه ما آنرا اعتلای فرهنگ زیست محیطی مینامیم تاثیر گذار باشد. وی در ادامه ضمن درخواست از کلیه شکارچیان به همکاری مستمر با محیط زیست از اقدامات فرهنگی این اداره برای کوچک شدن شکاف فی مابین شکارچیان و جامعه حامیان محیط زیست بوکان خبر داد و آینده را از آن کسانی دانست که با طبیعت خود مسئولانه رفتار میکنند.

در ادامه برنامه یکی از مشارکت کنندگان به نمایندگی از طرف شکارچیان سخنانی را ایراد کرد و ضمن ابراز پشیمانی، اینچنین گردهمایی و مشارکتهای را ستود و خودشان را متعهد به همکاری با اداره محیط زیست دانست. نمایندگان هر کدام ازسمن های زیست محیطی ولات و کانون حیات وحش و آبزیان نیز به اهمیت چنین مشارکت های پرداختند و از همت والای شکارچیان نادم تشکر کردند و از آنها خواستند تا سایر شکارچیان دیگر را نیز به چنین کاری تشویق و ترغیب کنند و همگی ابراز امیدواری کردند تا این کار مقدس و مهم، در سایر شهرهای و مناطق دیگر هم بە زودی در سطح وسیع تری همه گیر شود.

نکته قابل توجه دیگر مشارکت کودکان و خردسالان در رها سازی این برنامه زیبا بود که با استقبال همگان مواجه گردید، بعد از اتمام سخنرانی، کبک ها به دامان برده زرد بوکان رها سازی شده و قفسها نیز به رسم پایان دادن به تظلم بر حیات وحش سوزانده شدند.

لازم به ذکر است که در طول سالهای گذشته نیز از این قبیل اقدامات زیست محیطی، به دفعات در بوکان و شهرهای دیگر کردستان در مقیاس کوچکتر انجام گرفته است و برای اولین بار است که تعداد ۳۵ شکارچی هم زمان در یک مکان اقدام به آزاد کردن کبک های از قفس و سپس سوزاندن قفس ها می نمایند.

This slideshow requires JavaScript.